Vattennivåer och kraftproduktioner

Här visas aktuella sjönivåer, vår kraftproduktion och kartor till VB Krafts anläggningar.

Följ flödet längs Kolbäcksån
Följ flödet längs Arbogaån
Våra kraftstationer i Google maps
Tabell kraftproduktion och vattennivåer längs Kolbäcksån
Tabell kraftproduktion och vattennivåer längs Arbogaån
Tabell kraftproduktion och vattennivåer Kraftstationer
Tabell vattennivåer i sjöar och dammar