Arbogaån – vattennivåer och kraftproduktion

Stationsnamn Effekt (kW) Elprod. i år (MWh) Vattennivå (cm) förrgår Vattennivå (cm) igår Vattennivå (cm) idag
Brattfors 0 1027 -48 Oförändrat -224 Oförändrat -224
Flögfors 0 3556 25 Oförändrat 18 Oförändrat 18
Kungsfors 116 585 -5 Oförändrat 15 Oförändrat 11
Löa 0 1463 -9 Oförändrat -2 Oförändrat -2
Damm Vattennivå (cm) förrgår Vattennivå (cm) igår Vattennivå (cm) idag Vattenyta (km2>) Vattenvolym (Mm3)
Glatjärn -9 Oförändrat -2 Oförändrat -2 0.10 0.30
Kölsjön -11 Oförändrat 1 Oförändrat 1 1.30 3.80
Norra Hörken -24 Oförändrat -22 Oförändrat -22 12.50 27.00
Stora Sandsjön i A-ån -27 Oförändrat -15 Oförändrat -14 0.80 2.20
Sörsjön 19 Oförändrat 31 Oförändrat 31 5.20 1.50
Åtjärn -7 Oförändrat 5 Oförändrat -5 0.20 0.40