Arbogaån – vattennivåer och kraftproduktion

Stationsnamn Effekt (kW) Elprod. i år (MWh) Vattennivå (cm) förrgår Vattennivå (cm) igår Vattennivå (cm) idag
Brattfors 250 976 -4 Oförändrat -4 Oförändrat -4
Flögfors 609 3389 -11 Oförändrat -25 Oförändrat -25
Kungsfors 66 509 15 Oförändrat 12 Oförändrat 10
Löa 526 1695 -28 Oförändrat -27 Oförändrat -27
Damm Vattennivå (cm) förrgår Vattennivå (cm) igår Vattennivå (cm) idag Vattenyta (km2>) Vattenvolym (Mm3)
Glatjärn -28 Oförändrat -27 Oförändrat -27 0.10 0.30
Kölsjön -91 Oförändrat -93 Oförändrat -94 1.30 3.80
Norra Hörken -46 Oförändrat -46 Oförändrat -46 12.50 27.00
Stora Sandsjön i A-ån -128 Oförändrat -129 Oförändrat -129 0.80 2.20
Sörsjön 8 Oförändrat 1 Oförändrat -3 5.20 1.50
Åtjärn -11 Oförändrat -10 Oförändrat -9 0.20 0.40