Arbogaån – vattennivåer och kraftproduktion

Stationsnamn Effekt (kW) Elprod. i år (MWh) Vattennivå (cm) förrgår Vattennivå (cm) igår Vattennivå (cm) idag
Brattfors 86 545 -30 Oförändrat -22 Oförändrat -22
Flögfors 0 2783 8 Oförändrat 9 Oförändrat 9
Kungsfors 0 186 -32 Oförändrat -22 Oförändrat -24
Löa 0 1127 -1 Oförändrat -10 Oförändrat -11
Damm Vattennivå (cm) förrgår Vattennivå (cm) igår Vattennivå (cm) idag Vattenyta (km2>) Vattenvolym (Mm3)
Glatjärn -1 Oförändrat -10 Oförändrat -11 0.10 0.30
Kölsjön -54 Oförändrat -51 Oförändrat -51 1.30 3.80
Norra Hörken -34 Oförändrat -34 Oförändrat -34 12.50 27.00
Stora Sandsjön i A-ån -29 Oförändrat -30 Oförändrat -29 0.80 2.20
Sörsjön 12 Oförändrat 12 Oförändrat 12 5.20 1.50
Åtjärn -15 Oförändrat -15 Oförändrat -14 0.20 0.40