Arbogaån – vattennivåer och kraftproduktion

Stationsnamn Effekt (kW) Elprod. i år (MWh) Vattennivå (cm) förrgår Vattennivå (cm) igår Vattennivå (cm) idag
Brattfors 349 604 0 Oförändrat -3 Oförändrat -3
Flögfors 641 4006 23 Oförändrat 2 Oförändrat -6
Kungsfors 219 310 11 Oförändrat 14 Oförändrat 14
Löa 557 1692 -4 Oförändrat -21 Oförändrat -24
Damm Vattennivå (cm) förrgår Vattennivå (cm) igår Vattennivå (cm) idag Vattenyta (km2>) Vattenvolym (Mm3)
Glatjärn -4 Oförändrat -21 Oförändrat -24 0.10 0.30
Kölsjön -20 Oförändrat -5 Oförändrat -5 1.30 3.80
Norra Hörken -37 Oförändrat -35 Oförändrat -33 12.50 27.00
Stora Sandsjön i A-ån -39 Oförändrat -30 Oförändrat -31 0.80 2.20
Sörsjön 19 Oförändrat 23 Oförändrat 32 5.20 1.50
Åtjärn -1 Oförändrat -7 Oförändrat -13 0.20 0.40