Arbogaån – vattennivåer och kraftproduktion

Stationsnamn Effekt (kW) Elprod. i år (MWh) Vattennivå (cm) förrgår Vattennivå (cm) igår Vattennivå (cm) idag
Brattfors 102 955 -48 Oförändrat -5 Oförändrat -17
Flögfors 585 3595 9 Oförändrat 7 Oförändrat 7
Kungsfors 56 631 -25 Oförändrat -16 Oförändrat -7
Löa 495 1352 -28 Oförändrat -28 Oförändrat -28
Damm Vattennivå (cm) förrgår Vattennivå (cm) igår Vattennivå (cm) idag Vattenyta (km2>) Vattenvolym (Mm3)
Glatjärn -28 Oförändrat -28 Oförändrat -28 0.10 0.30
Kölsjön -26 Oförändrat -30 Oförändrat -33 1.30 3.80
Norra Hörken -26 Oförändrat -26 Oförändrat -26 12.50 27.00
Stora Sandsjön i A-ån -18 Oförändrat -18 Oförändrat -17 0.80 2.20
Sörsjön 15 Oförändrat 13 Oförändrat 11 5.20 1.50
Åtjärn -13 Oförändrat -13 Oförändrat -14 0.20 0.40