Arbogaån – vattennivåer och kraftproduktion

Stationsnamn Effekt (kW) Elprod. i år (MWh) Vattennivå (cm) förrgår Vattennivå (cm) igår Vattennivå (cm) idag
Brattfors 303 735 -44 Oförändrat -36 Oförändrat -17
Flögfors 0 4080 5 Oförändrat 5 Oförändrat 6
Kungsfors 120 237 -45 Oförändrat -21 Oförändrat -3
Löa 0 1211 -8 Oförändrat -7 Oförändrat -7
Damm Vattennivå (cm) förrgår Vattennivå (cm) igår Vattennivå (cm) idag Vattenyta (km2>) Vattenvolym (Mm3)
Glatjärn -8 Oförändrat -7 Oförändrat -7 0.10 0.30
Kölsjön -40 Oförändrat -39 Oförändrat -39 1.30 3.80
Norra Hörken -44 Oförändrat -43 Oförändrat -43 12.50 27.00
Stora Sandsjön i A-ån -69 Oförändrat -69 Oförändrat -68 0.80 2.20
Sörsjön 0 Oförändrat 0 Oförändrat 1 5.20 1.50
Åtjärn -12 Oförändrat -12 Oförändrat -12 0.20 0.40