Arbogaån – vattennivåer och kraftproduktion

Stationsnamn Effekt (kW) Elprod. i år (MWh) Vattennivå (cm) förrgår Vattennivå (cm) igår Vattennivå (cm) idag
Brattfors 0 976 -35 Oförändrat -18 Oförändrat -47
Flögfors 585 3828 16 Oförändrat 18 Oförändrat 14
Kungsfors 49 643 -30 Oförändrat -7 Oförändrat -12
Löa 0 1411 -4 Oförändrat -4 Oförändrat -13
Damm Vattennivå (cm) förrgår Vattennivå (cm) igår Vattennivå (cm) idag Vattenyta (km2>) Vattenvolym (Mm3)
Glatjärn -4 Oförändrat -4 Oförändrat -13 0.10 0.30
Kölsjön -40 Oförändrat -40 Oförändrat -41 1.30 3.80
Norra Hörken -29 Oförändrat -30 Oförändrat -30 12.50 27.00
Stora Sandsjön i A-ån -31 Oförändrat -32 Oförändrat -34 0.80 2.20
Sörsjön 17 Oförändrat 19 Oförändrat 19 5.20 1.50
Åtjärn -13 Oförändrat -13 Oförändrat -14 0.20 0.40