Arbogaån – vattennivåer och kraftproduktion

Stationsnamn Effekt (kW) Elprod. i år (MWh) Vattennivå (cm) förrgår Vattennivå (cm) igår Vattennivå (cm) idag
Brattfors 316 1372 -4 Oförändrat -4 Oförändrat -4
Flögfors 1293 4410 29 Oförändrat 26 Oförändrat 25
Kungsfors 200 900 4 Oförändrat 4 Oförändrat 3
Löa 507 2052 -28 Oförändrat -27 Oförändrat -28
Damm Vattennivå (cm) förrgår Vattennivå (cm) igår Vattennivå (cm) idag Vattenyta (km2>) Vattenvolym (Mm3)
Glatjärn -28 Oförändrat -27 Oförändrat -28 0.10 0.30
Kölsjön -39 Oförändrat -41 Oförändrat -43 1.30 3.80
Norra Hörken -20 Oförändrat -20 Oförändrat -20 12.50 27.00
Stora Sandsjön i A-ån -20 Oförändrat -20 Oförändrat -20 0.80 2.20
Sörsjön 39 Oförändrat 35 Oförändrat 35 5.20 1.50
Åtjärn -11 Oförändrat -12 Oförändrat -11 0.20 0.40