Arbogaån – vattennivåer och kraftproduktion

Stationsnamn Effekt (kW) Elprod. i år (MWh) Vattennivå (cm) förrgår Vattennivå (cm) igår Vattennivå (cm) idag
Brattfors 179 976 -4 Oförändrat -4 Oförändrat -4
Flögfors 591 3389 11 Oförändrat 9 Oförändrat 6
Kungsfors 101 509 -1 Oförändrat -2 Oförändrat -3
Löa 403 1695 -29 Oförändrat -29 Oförändrat -29
Damm Vattennivå (cm) förrgår Vattennivå (cm) igår Vattennivå (cm) idag Vattenyta (km2>) Vattenvolym (Mm3)
Glatjärn -29 Oförändrat -29 Oförändrat -29 0.10 0.30
Kölsjön -58 Oförändrat -59 Oförändrat -59 1.30 3.80
Norra Hörken -38 Oförändrat -37 Oförändrat -37 12.50 27.00
Stora Sandsjön i A-ån -81 Oförändrat -83 Oförändrat -85 0.80 2.20
Sörsjön 21 Oförändrat 20 Oförändrat 18 5.20 1.50
Åtjärn -35 Oförändrat -38 Oförändrat -38 0.20 0.40