Arbogaån – vattennivåer och kraftproduktion

Stationsnamn Effekt (kW) Elprod. i år (MWh) Vattennivå (cm) förrgår Vattennivå (cm) igår Vattennivå (cm) idag
Brattfors 362 0 -4 Oförändrat -4 Oförändrat -4
Flögfors 651 453 -10 Oförändrat -16 Oförändrat -17
Kungsfors 237 0 5 Oförändrat 4 Oförändrat 5
Löa 484 292 -28 Oförändrat -28 Oförändrat -28
Damm Vattennivå (cm) förrgår Vattennivå (cm) igår Vattennivå (cm) idag Vattenyta (km2>) Vattenvolym (Mm3)
Glatjärn -28 Oförändrat -28 Oförändrat -28 0.10 0.30
Kölsjön -63 Oförändrat -67 Oförändrat -69 1.30 3.80
Norra Hörken -18 Oförändrat -18 Oförändrat -18 12.50 27.00
Stora Sandsjön i A-ån -43 Oförändrat -44 Oförändrat -44 0.80 2.20
Sörsjön 13 Oförändrat 11 Oförändrat 11 5.20 1.50
Åtjärn -9 Oförändrat -10 Oförändrat -10 0.20 0.40