Arbogaån – vattennivåer och kraftproduktion

Stationsnamn Effekt (kW) Elprod. i år (MWh) Vattennivå (cm) förrgår Vattennivå (cm) igår Vattennivå (cm) idag
Brattfors 342 604 -4 Oförändrat -4 Oförändrat -4
Flögfors 655 4661 -7 Oförändrat -1 Oförändrat 5
Kungsfors 240 310 5 Oförändrat 8 Oförändrat 10
Löa 530 2080 -5 Oförändrat -17 Oförändrat -42
Damm Vattennivå (cm) förrgår Vattennivå (cm) igår Vattennivå (cm) idag Vattenyta (km2>) Vattenvolym (Mm3)
Glatjärn -5 Oförändrat -17 Oförändrat -42 0.10 0.30
Kölsjön -51 Oförändrat -51 Oförändrat -47 1.30 3.80
Norra Hörken -33 Oförändrat -33 Oförändrat -33 12.50 27.00
Stora Sandsjön i A-ån -49 Oförändrat -50 Oförändrat -48 0.80 2.20
Sörsjön 5 Oförändrat 6 Oförändrat 14 5.20 1.50
Åtjärn -12 Oförändrat -10 Oförändrat -8 0.20 0.40