Arbogaån – vattennivåer och kraftproduktion

Stationsnamn Effekt (kW) Elprod. i år (MWh) Vattennivå (cm) förrgår Vattennivå (cm) igår Vattennivå (cm) idag
Brattfors 0 976 -14 Lägre -41 Högre -11
Flögfors 677 3389 22 Lägre 16 Lägre 10
Kungsfors 0 509 -27 Lägre -28 Lägre -29
Löa 0 1428 -14 Högre -12 Högre -10
Damm Vattennivå (cm) förrgår Vattennivå (cm) igår Vattennivå (cm) idag Vattenyta (km2>) Vattenvolym (Mm3)
Glatjärn -14 Oförändrat -12 Oförändrat -10 0,1 0,3
Kölsjön -13 Oförändrat -13 Oförändrat 0 1,3 3,8
Norra Hörken -70 Oförändrat -71 Oförändrat 0 12,5 27
St Sandsjön i A-ån -32 Oförändrat -31 Oförändrat 0 0,8 2,2
Sörsjön 18 Oförändrat 19 Oförändrat 0 5,2 1,5
Åtjärn -11 Oförändrat -11 Oförändrat 0 0,2 0,4