Arbogaån – vattennivåer och kraftproduktion

Stationsnamn Effekt (kW) Elprod. i år (MWh) Vattennivå (cm) förrgår Vattennivå (cm) igår Vattennivå (cm) idag
Brattfors 105 1205 -31 Oförändrat -17 Oförändrat -29
Flögfors 648 3808 -9 Oförändrat -6 Oförändrat -5
Kungsfors 0 683 -15 Oförändrat -15 Oförändrat -19
Löa 0 1536 -9 Oförändrat -10 Oförändrat -10
Damm Vattennivå (cm) förrgår Vattennivå (cm) igår Vattennivå (cm) idag Vattenyta (km2>) Vattenvolym (Mm3)
Glatjärn -9 Oförändrat -10 Oförändrat -10 0.10 0.30
Kölsjön -35 Oförändrat -35 Oförändrat -35 1.30 3.80
Norra Hörken -31 Oförändrat -32 Oförändrat -33 12.50 27.00
Stora Sandsjön i A-ån -30 Oförändrat -31 Oförändrat -32 0.80 2.20
Sörsjön 1 Oförändrat 0 Oförändrat 1 5.20 1.50
Åtjärn -10 Oförändrat -10 Oförändrat -11 0.20 0.40