Arbogaån – vattennivåer och kraftproduktion

Stationsnamn Effekt (kW) Elprod. i år (MWh) Vattennivå (cm) förrgår Vattennivå (cm) igår Vattennivå (cm) idag
Brattfors 101 902 -12 Oförändrat -39 Oförändrat -18
Flögfors 0 3501 0 Oförändrat 0 Oförändrat 0
Kungsfors 151 596 -3 Oförändrat -11 Oförändrat -4
Löa 0 1259 -18 Oförändrat -20 Oförändrat -27
Damm Vattennivå (cm) förrgår Vattennivå (cm) igår Vattennivå (cm) idag Vattenyta (km2>) Vattenvolym (Mm3)
Glatjärn -18 Oförändrat -20 Oförändrat -27 0.10 0.30
Kölsjön -40 Oförändrat -41 Oförändrat -42 1.30 3.80
Norra Hörken -23 Oförändrat -24 Oförändrat -23 12.50 27.00
Stora Sandsjön i A-ån -27 Oförändrat -27 Oförändrat -28 0.80 2.20
Sörsjön 8 Oförändrat 12 Oförändrat 12 5.20 1.50
Åtjärn -10 Oförändrat -11 Oförändrat -10 0.20 0.40