Arbogaån – vattennivåer och kraftproduktion

Stationsnamn Effekt (kW) Elprod. i år (MWh) Vattennivå (cm) förrgår Vattennivå (cm) igår Vattennivå (cm) idag
Brattfors 0 1319 -42 Oförändrat -45 Oförändrat -7
Flögfors 0 7295 18 Oförändrat 19 Oförändrat 19
Kungsfors 0 662 -40 Oförändrat -20 Oförändrat -36
Löa 0 1749 -16 Oförändrat -17 Oförändrat -17
Damm Vattennivå (cm) förrgår Vattennivå (cm) igår Vattennivå (cm) idag Vattenyta (km2>) Vattenvolym (Mm3)
Glatjärn -16 Oförändrat -17 Oförändrat -17 0.10 0.30
Kölsjön -23 Oförändrat -22 Oförändrat -18 1.30 3.80
Norra Hörken -33 Oförändrat -34 Oförändrat -34 12.50 27.00
Stora Sandsjön i A-ån -40 Oförändrat -39 Oförändrat -39 0.80 2.20
Sörsjön 15 Oförändrat 19 Oförändrat 20 5.20 1.50
Åtjärn -10 Oförändrat -10 Oförändrat -11 0.20 0.40