Arbogaån – vattennivåer och kraftproduktion

Stationsnamn Effekt (kW) Elprod. i år (MWh) Vattennivå (cm) förrgår Vattennivå (cm) igår Vattennivå (cm) idag
Brattfors 271 221 -15 Oförändrat -15 Oförändrat -14
Flögfors 1091 1212 5 Oförändrat -2 Oförändrat -10
Kungsfors 160 115 -16 Oförändrat -18 Oförändrat -18
Löa 546 423 -9 Oförändrat -10 Oförändrat -11
Damm Vattennivå (cm) förrgår Vattennivå (cm) igår Vattennivå (cm) idag Vattenyta (km2>) Vattenvolym (Mm3)
Glatjärn -9 Oförändrat -10 Oförändrat -11 0.10 0.30
Kölsjön -29 Oförändrat -32 Oförändrat -32 1.30 3.80
Norra Hörken -13 Oförändrat -13 Oförändrat -13 12.50 27.00
Stora Sandsjön i A-ån -42 Oförändrat -43 Oförändrat -45 0.80 2.20
Sörsjön 29 Oförändrat 25 Oförändrat 21 5.20 1.50
Åtjärn -12 Oförändrat -14 Oförändrat -15 0.20 0.40