Arbogaån – vattennivåer och kraftproduktion

Stationsnamn Effekt (kW) Elprod. i år (MWh) Vattennivå (cm) förrgår Vattennivå (cm) igår Vattennivå (cm) idag
Brattfors 0 976 -24 Oförändrat -14 Oförändrat -29
Flögfors 703 3389 16 Oförändrat 18 Oförändrat 20
Kungsfors 0 509 -22 Oförändrat -6 Oförändrat -29
Löa 491 1695 -28 Oförändrat -28 Oförändrat -28
Damm Vattennivå (cm) förrgår Vattennivå (cm) igår Vattennivå (cm) idag Vattenyta (km2>) Vattenvolym (Mm3)
Glatjärn -28 Oförändrat -28 Oförändrat -28 0.10 0.30
Kölsjön -21 Oförändrat -25 Oförändrat -25 1.30 3.80
Norra Hörken -54 Oförändrat -55 Oförändrat -55 12.50 27.00
Stora Sandsjön i A-ån -22 Oförändrat -22 Oförändrat -22 0.80 2.20
Sörsjön 14 Oförändrat 15 Oförändrat 16 5.20 1.50
Åtjärn -7 Oförändrat -8 Oförändrat -8 0.20 0.40