Arbogaån – vattennivåer och kraftproduktion

Stationsnamn Effekt (kW) Elprod. i år (MWh) Vattennivå (cm) förrgår Vattennivå (cm) igår Vattennivå (cm) idag
Brattfors 303 343 -15 Oförändrat -15 Oförändrat -15
Flögfors 1101 1681 -10 Oförändrat -14 Oförändrat -22
Kungsfors 206 199 -8 Oförändrat -6 Oförändrat -6
Löa 572 587 -14 Oförändrat -16 Oförändrat -16
Damm Vattennivå (cm) förrgår Vattennivå (cm) igår Vattennivå (cm) idag Vattenyta (km2>) Vattenvolym (Mm3)
Glatjärn -14 Oförändrat -16 Oförändrat -16 0.10 0.30
Kölsjön -60 Oförändrat -56 Oförändrat -56 1.30 3.80
Norra Hörken -49 Oförändrat -47 Oförändrat -47 12.50 27.00
Stora Sandsjön i A-ån -46 Oförändrat -46 Oförändrat -46 0.80 2.20
Sörsjön 38 Oförändrat 37 Oförändrat 37 5.20 1.50
Åtjärn -5 Oförändrat -5 Oförändrat -5 0.20 0.40