Arbogaån – vattennivåer och kraftproduktion

Stationsnamn Effekt (kW) Elprod. i år (MWh) Vattennivå (cm) förrgår Vattennivå (cm) igår Vattennivå (cm) idag
Brattfors 115 1058 -14 Oförändrat -32 Oförändrat -7
Flögfors 0 3927 24 Oförändrat 21 Oförändrat 21
Kungsfors 0 689 -5 Oförändrat -15 Oförändrat -13
Löa 0 1563 -13 Oförändrat -7 Oförändrat -13
Damm Vattennivå (cm) förrgår Vattennivå (cm) igår Vattennivå (cm) idag Vattenyta (km2>) Vattenvolym (Mm3)
Glatjärn -13 Oförändrat -7 Oförändrat -13 0.10 0.30
Kölsjön -40 Oförändrat -38 Oförändrat -36 1.30 3.80
Norra Hörken -33 Oförändrat -31 Oförändrat -31 12.50 27.00
Stora Sandsjön i A-ån -34 Oförändrat -29 Oförändrat -26 0.80 2.20
Sörsjön 29 Oförändrat 26 Oförändrat 26 5.20 1.50
Åtjärn -16 Oförändrat -14 Oförändrat -13 0.20 0.40