Arbogaån – vattennivåer och kraftproduktion

Stationsnamn Effekt (kW) Elprod. i år (MWh) Vattennivå (cm) förrgår Vattennivå (cm) igår Vattennivå (cm) idag
Brattfors 0 1024 -29 Oförändrat -29 Oförändrat -46
Flögfors 0 3927 9 Oförändrat 11 Oförändrat 11
Kungsfors 42 665 -30 Oförändrat -7 Oförändrat -17
Löa 0 1434 -14 Oförändrat -14 Oförändrat -14
Damm Vattennivå (cm) förrgår Vattennivå (cm) igår Vattennivå (cm) idag Vattenyta (km2>) Vattenvolym (Mm3)
Glatjärn -14 Oförändrat -14 Oförändrat -14 0.10 0.30
Kölsjön -51 Oförändrat -51 Oförändrat -52 1.30 3.80
Norra Hörken -46 Oförändrat -47 Oförändrat -48 12.50 27.00
Stora Sandsjön i A-ån -88 Oförändrat -89 Oförändrat -90 0.80 2.20
Sörsjön 8 Oförändrat 8 Oförändrat 9 5.20 1.50
Åtjärn -9 Oförändrat -8 Oförändrat -8 0.20 0.40