Arbogaån – vattennivåer och kraftproduktion

Stationsnamn Effekt (kW) Elprod. i år (MWh) Vattennivå (cm) förrgår Vattennivå (cm) igår Vattennivå (cm) idag
Brattfors 308 1893 -4 Oförändrat -4 Oförändrat -4
Flögfors 1055 7277 -11 Oförändrat -15 Oförändrat -17
Kungsfors 88 1032 -76 Oförändrat -76 Oförändrat -76
Löa 0 2435 -11 Oförändrat -11 Oförändrat -17
Damm Vattennivå (cm) förrgår Vattennivå (cm) igår Vattennivå (cm) idag Vattenyta (km2>) Vattenvolym (Mm3)
Glatjärn -11 Oförändrat -11 Oförändrat -17 0.10 0.30
Kölsjön -22 Oförändrat -23 Oförändrat -23 1.30 3.80
Norra Hörken -35 Oförändrat -37 Oförändrat -37 12.50 27.00
Stora Sandsjön i A-ån -24 Oförändrat -24 Oförändrat -25 0.80 2.20
Sörsjön 5 Oförändrat 3 Oförändrat 3 5.20 1.50
Åtjärn -14 Oförändrat -14 Oförändrat -14 0.20 0.40