Arbogaån – vattennivåer och kraftproduktion

Stationsnamn Effekt (kW) Elprod. i år (MWh) Vattennivå (cm) förrgår Vattennivå (cm) igår Vattennivå (cm) idag
Brattfors 355 604 -1 Oförändrat -1 Oförändrat 5
Flögfors 585 5288 25 Oförändrat 25 Oförändrat -13
Kungsfors 240 310 17 Oförändrat 14 Oförändrat 17
Löa 558 2552 -28 Oförändrat -23 Oförändrat -20
Damm Vattennivå (cm) förrgår Vattennivå (cm) igår Vattennivå (cm) idag Vattenyta (km2>) Vattenvolym (Mm3)
Glatjärn -28 Oförändrat -23 Oförändrat -20 0.10 0.30
Kölsjön -27 Oförändrat -28 Oförändrat -30 1.30 3.80
Norra Hörken -24 Oförändrat -22 Oförändrat -21 12.50 27.00
Stora Sandsjön i A-ån -22 Oförändrat -22 Oförändrat -22 0.80 2.20
Sörsjön 72 Oförändrat 80 Oförändrat 82 5.20 1.50
Åtjärn -11 Oförändrat -2 Oförändrat -2 0.20 0.40