Arbogaån – vattennivåer och kraftproduktion

Stationsnamn Effekt (kW) Elprod. i år (MWh) Vattennivå (cm) förrgår Vattennivå (cm) igår Vattennivå (cm) idag
Brattfors 0 975 -33 Oförändrat -29 Oförändrat -40
Flögfors 0 4991 6 Oförändrat 6 Oförändrat 16
Kungsfors 0 477 -39 Oförändrat -20 Oförändrat -43
Löa 0 1346 -21 Oförändrat -14 Oförändrat -11
Damm Vattennivå (cm) förrgår Vattennivå (cm) igår Vattennivå (cm) idag Vattenyta (km2>) Vattenvolym (Mm3)
Glatjärn -21 Oförändrat -14 Oförändrat -11 0.10 0.30
Kölsjön -51 Oförändrat -51 Oförändrat -50 1.30 3.80
Norra Hörken -26 Oförändrat -27 Oförändrat -27 12.50 27.00
Stora Sandsjön i A-ån -49 Oförändrat -50 Oförändrat -51 0.80 2.20
Sörsjön 9 Oförändrat 14 Oförändrat 15 5.20 1.50
Åtjärn -22 Oförändrat -23 Oförändrat -23 0.20 0.40