Arbogaån – vattennivåer och kraftproduktion

Stationsnamn Effekt (kW) Elprod. i år (MWh) Vattennivå (cm) förrgår Vattennivå (cm) igår Vattennivå (cm) idag
Brattfors 0 604 -36 Oförändrat -22 Oförändrat -40
Flögfors 1029 2549 -20 Oförändrat -25 Oförändrat -25
Kungsfors 0 310 -13 Oförändrat -12 Oförändrat -27
Löa 480 1241 -27 Oförändrat -28 Oförändrat -28
Damm Vattennivå (cm) förrgår Vattennivå (cm) igår Vattennivå (cm) idag Vattenyta (km2>) Vattenvolym (Mm3)
Glatjärn -27 Oförändrat -28 Oförändrat -28 0.10 0.30
Kölsjön -13 Oförändrat -16 Oförändrat -18 1.30 3.80
Norra Hörken -21 Oförändrat -21 Oförändrat -21 12.50 27.00
Stora Sandsjön i A-ån -22 Oförändrat -21 Oförändrat -21 0.80 2.20
Sörsjön 4 Oförändrat 0 Oförändrat 0 5.20 1.50
Åtjärn -4 Oförändrat -6 Oförändrat -6 0.20 0.40