Arbogaån – vattennivåer och kraftproduktion

Stationsnamn Effekt (kW) Elprod. i år (MWh) Vattennivå (cm) förrgår Vattennivå (cm) igår Vattennivå (cm) idag
Brattfors 0 604 -25 Oförändrat -28 Oförändrat -8
Flögfors 693 3011 6 Oförändrat -4 Oförändrat -7
Kungsfors 97 310 -13 Oförändrat -2 Oförändrat -7
Löa 0 1371 -3 Oförändrat -2 Oförändrat -12
Damm Vattennivå (cm) förrgår Vattennivå (cm) igår Vattennivå (cm) idag Vattenyta (km2>) Vattenvolym (Mm3)
Glatjärn -3 Oförändrat -2 Oförändrat -12 0.10 0.30
Kölsjön -33 Oförändrat -33 Oförändrat -32 1.30 3.80
Norra Hörken -31 Oförändrat -32 Oförändrat -31 12.50 27.00
Stora Sandsjön i A-ån -41 Oförändrat -41 Oförändrat -40 0.80 2.20
Sörsjön 10 Oförändrat 5 Oförändrat 2 5.20 1.50
Åtjärn -9 Oförändrat -9 Oförändrat -9 0.20 0.40