Arbogaån – vattennivåer och kraftproduktion

Stationsnamn Effekt (kW) Elprod. i år (MWh) Vattennivå (cm) förrgår Vattennivå (cm) igår Vattennivå (cm) idag
Brattfors 254 1583 -4 Oförändrat -4 Oförändrat -4
Flögfors 1213 5646 15 Oförändrat 8 Oförändrat 6
Kungsfors 164 902 -74 Oförändrat -75 Oförändrat -75
Löa 505 2078 -28 Oförändrat -28 Oförändrat -28
Damm Vattennivå (cm) förrgår Vattennivå (cm) igår Vattennivå (cm) idag Vattenyta (km2>) Vattenvolym (Mm3)
Glatjärn -28 Oförändrat -28 Oförändrat -28 0.10 0.30
Kölsjön -40 Oförändrat -41 Oförändrat -42 1.30 3.80
Norra Hörken -27 Oförändrat -28 Oförändrat -29 12.50 27.00
Stora Sandsjön i A-ån -23 Oförändrat -21 Oförändrat -20 0.80 2.20
Sörsjön 43 Oförändrat 40 Oförändrat 37 5.20 1.50
Åtjärn -10 Oförändrat -8 Oförändrat -7 0.20 0.40