Arbogaån – vattennivåer och kraftproduktion

Stationsnamn Effekt (kW) Elprod. i år (MWh) Vattennivå (cm) förrgår Vattennivå (cm) igår Vattennivå (cm) idag
Brattfors 145 967 -32 Oförändrat -19 Oförändrat -43
Flögfors 565 4911 10 Oförändrat 6 Oförändrat 2
Kungsfors 93 576 0 Oförändrat -10 Oförändrat -36
Löa 0 1378 -6 Oförändrat -6 Oförändrat -6
Damm Vattennivå (cm) förrgår Vattennivå (cm) igår Vattennivå (cm) idag Vattenyta (km2>) Vattenvolym (Mm3)
Glatjärn -6 Oförändrat -6 Oförändrat -6 0.10 0.30
Kölsjön -46 Oförändrat -46 Oförändrat -46 1.30 3.80
Norra Hörken -65 Oförändrat -66 Oförändrat -67 12.50 27.00
Stora Sandsjön i A-ån -92 Oförändrat -93 Oförändrat -93 0.80 2.20
Sörsjön 15 Oförändrat 13 Oförändrat 9 5.20 1.50
Åtjärn -11 Oförändrat -11 Oförändrat -11 0.20 0.40