Arbogaån – vattennivåer och kraftproduktion

Stationsnamn Effekt (kW) Elprod. i år (MWh) Vattennivå (cm) förrgår Vattennivå (cm) igår Vattennivå (cm) idag
Brattfors 177 1384 -4 Oförändrat -4 Oförändrat -4
Flögfors 794 4461 16 Oförändrat 17 Oförändrat 19
Kungsfors 117 792 -6 Oförändrat -8 Oförändrat -7
Löa 585 1753 -1 Oförändrat -3 Oförändrat -9
Damm Vattennivå (cm) förrgår Vattennivå (cm) igår Vattennivå (cm) idag Vattenyta (km2>) Vattenvolym (Mm3)
Glatjärn -1 Oförändrat -3 Oförändrat -9 0.10 0.30
Kölsjön -28 Oförändrat -27 Oförändrat -26 1.30 3.80
Norra Hörken -30 Oförändrat -30 Oförändrat -30 12.50 27.00
Stora Sandsjön i A-ån -26 Oförändrat -26 Oförändrat -26 0.80 2.20
Sörsjön 19 Oförändrat 22 Oförändrat 23 5.20 1.50
Åtjärn -10 Oförändrat -11 Oförändrat -11 0.20 0.40