Kolbäcksån

Stora Ursen Den aktuela vattnivån i Stora Ursen är 28cm under dämningsgräns.
Hyttsjön Den aktuela vattnivån i Hyttsjön är 10cm under dämningsgräns.
Låsen Den aktuela vattnivån i Låsen är 37cm under dämningsgräns.
Lilla Ursen Den aktuela vattnivån i Lilla Ursen är 24cm under dämningsgräns.
Stora Sandsjön
Storsjön Den aktuela vattnivån i Storsjön är 26cm under dämningsgräns.
Lövsjön Den aktuela vattnivån i Lövsjön är 44cm under dämningsgräns.
Vännebosjön Den aktuela vattnivån i Vännebosjön är 28cm under dämningsgräns.
Gänsen Den aktuela vattnivån i Gänsen är 27cm under dämningsgräns.
Vännebo Den producerade effekten i Vännebo är 536kW
Vattennivån vid stationen är 47cm under dämningsgräns.
Energin från årets början är 4992MWh
Norrsjön Den aktuela vattnivån i Norrsjön är 17cm under dämningsgräns.
Mellansjön Den aktuela vattnivån i Mellansjön är 49cm under dämningsgräns.
Olsen Den aktuela vattnivån i Olsen är 17cm under dämningsgräns.
Norsen Den aktuela vattnivån i Norsen är 34cm under dämningsgräns.
Tyren Den aktuela vattnivån i Tyren är 10cm under dämningsgräns.
Malingen Den aktuela vattnivån i Malingen är 57cm under dämningsgräns.
Simmelsjön Den aktuela vattnivån i Simmelsjön är 25cm under dämningsgräns.
Noren Den aktuela vattnivån i Noren är 12cm under dämningsgräns.
Frötjärn Den aktuela vattnivån i Frötjärn är 36cm under dämningsgräns.
Stora Avlången
Loforsen Den producerade effekten i Loforsen är 0kW
Vattennivån vid stationen är 12cm under dämningsgräns.
Energin från årets början är 13430MWh
Havstjärn Den aktuela vattnivån i Havstjärn är 8cm under dämningsgräns.
Stenbergstjärn Den aktuela vattnivån i Stenbergstjärn är 9cm under dämningsgräns.
Ängstjärn Den aktuela vattnivån i Ängstjärn är 33cm under dämningsgräns.
Boten Den aktuela vattnivån i Boten är 29cm under dämningsgräns.
Enkulldammen
Sunnansjö Den producerade effekten i Sunnansjö är 0kW
Vattennivån vid stationen är 29cm under dämningsgräns.
Energin från årets början är 529MWh
Nyhammar Den producerade effekten i Nyhammar är 0kW
Vattennivån vid stationen är 16cm under dämningsgräns.
Energin från årets början är 2095MWh
Vasselsjön Den aktuela vattnivån i Vasselsjön är 36cm under dämningsgräns.
Hellsjön Den producerade effekten i Hellsjön är 0kW
Vattennivån vid stationen är 36cm under dämningsgräns.
Energin från årets början är 1200MWh
Väsman Den aktuela vattnivån i Väsman är 27cm under dämningsgräns.
Haggen Den aktuela vattnivån i Haggen är 22cm under dämningsgräns.
Ludvika Den producerade effekten i Ludvika är 0kW
Vattennivån vid stationen är 27cm under dämningsgräns.
Energin från årets början är 9949MWh
Hillen Den aktuela vattnivån i Hillen är 23cm under dämningsgräns.
Lernbo Den producerade effekten i Lernbo är 0kW
Vattennivån vid stationen är 23cm under dämningsgräns.
Energin från årets början är 29432MWh
info