Kolbäcksån

Stora Ursen Den aktuela vattnivån i Stora Ursen är 29cm under dämningsgräns.
Hyttsjön Den aktuela vattnivån i Hyttsjön är 18cm under dämningsgräns.
Låsen Den aktuela vattnivån i Låsen är 25cm under dämningsgräns.
Lilla Ursen Den aktuela vattnivån i Lilla Ursen är 23cm under dämningsgräns.
Stora Sandsjön
Storsjön Den aktuela vattnivån i Storsjön är 47cm under dämningsgräns.
Lövsjön Den aktuela vattnivån i Lövsjön är 43cm under dämningsgräns.
Vännebosjön Den aktuela vattnivån i Vännebosjön är 36cm under dämningsgräns.
Gänsen Den aktuela vattnivån i Gänsen är 33cm under dämningsgräns.
Vännebo Den producerade effekten i Vännebo är 235kW
Vattennivån vid stationen är 47cm under dämningsgräns.
Energin från årets början är 3166MWh
Norrsjön Den aktuela vattnivån i Norrsjön är 42cm under dämningsgräns.
Mellansjön Den aktuela vattnivån i Mellansjön är 14cm under dämningsgräns.
Olsen Den aktuela vattnivån i Olsen är 9cm under dämningsgräns.
Norsen Den aktuela vattnivån i Norsen är 22cm under dämningsgräns.
Tyren Den aktuela vattnivån i Tyren är 11cm under dämningsgräns.
Malingen Den aktuela vattnivån i Malingen är 26cm under dämningsgräns.
Simmelsjön Den aktuela vattnivån i Simmelsjön är 35cm under dämningsgräns.
Noren Den aktuela vattnivån i Noren är 11cm under dämningsgräns.
Frötjärn Den aktuela vattnivån i Frötjärn är 38cm under dämningsgräns.
Stora Avlången
Loforsen Den producerade effekten i Loforsen är 0kW
Vattennivån vid stationen är 11cm under dämningsgräns.
Energin från årets början är 10427MWh
Havstjärn Den aktuela vattnivån i Havstjärn är 25cm under dämningsgräns.
Stenbergstjärn Den aktuela vattnivån i Stenbergstjärn är 3cm under dämningsgräns.
Ängstjärn Den aktuela vattnivån i Ängstjärn är 54cm under dämningsgräns.
Boten Den aktuela vattnivån i Boten är 30cm under dämningsgräns.
Enkulldammen
Sunnansjö Den producerade effekten i Sunnansjö är 0kW
Vattennivån vid stationen är 30cm under dämningsgräns.
Energin från årets början är 370MWh
Nyhammar Den producerade effekten i Nyhammar är 513kW
Vattennivån vid stationen är 20cm under dämningsgräns.
Energin från årets början är 1605MWh
Vasselsjön Den aktuela vattnivån i Vasselsjön är 47cm under dämningsgräns.
Hellsjön Den producerade effekten i Hellsjön är 0kW
Vattennivån vid stationen är 47cm under dämningsgräns.
Energin från årets början är 1060MWh
Väsman Den aktuela vattnivån i Väsman är 18cm under dämningsgräns.
Haggen Den aktuela vattnivån i Haggen är 33cm under dämningsgräns.
Ludvika Den producerade effekten i Ludvika är 0kW
Vattennivån vid stationen är 18cm under dämningsgräns.
Energin från årets början är 7646MWh
Hillen Den aktuela vattnivån i Hillen är 6cm under dämningsgräns.
Lernbo Den producerade effekten i Lernbo är 0kW
Vattennivån vid stationen är 6cm under dämningsgräns.
Energin från årets början är 22200MWh
info