Kolbäcksån – vattennivåer och kraftproduktion

Stationsnamn Effekt (kW) Elprod. i år (MWh) Vattennivå (cm) förrgår Vattennivå (cm) igår Vattennivå (cm) idag
Hellsjön 0 154 -34 Oförändrat -38 Oförändrat -46
Lernbo 4510 2566 -13 Oförändrat -11 Oförändrat -13
Loforsen 0 653 -37 Oförändrat -41 Oförändrat -35
Ludvika 2985 1016 -74 Oförändrat -65 Oförändrat -73
Nyhammar 0 102 -16 Oförändrat -15 Oförändrat -17
Sunnansjö 0 39 -28 Oförändrat -32 Oförändrat -34
Vännebo 323 375 -48 Oförändrat -49 Oförändrat -48
Damm Vattennivå (cm) förrgår Vattennivå (cm) igår Vattennivå (cm) idag Vattenyta (km2>) Vattenvolym (Mm3)
Boten -28 Oförändrat -32 Oförändrat -34 1.00 0.30
Frötjärn -36 Oförändrat -42 Oförändrat -36 0.90 2.30
Gänsen -30 Oförändrat -30 Oförändrat -29 2.20 3.10
Haggen -41 Oförändrat -40 Oförändrat -38 7.10 7.60
Havstjärn -6 Oförändrat -6 Oförändrat -6 0.30 0.45
Hillen -13 Oförändrat -11 Oförändrat -13 6.50 10.90
Hyttsjön -22 Oförändrat -21 Oförändrat -21 0.50 0.50
Lilla Ursen -24 Oförändrat -25 Oförändrat -25 1.80 1.90
Låsen -37 Oförändrat -37 Oförändrat -37 1.80 4.00
Lövsjön -76 Oförändrat -76 Oförändrat -76 3.70 13.00
Malingen -23 Oförändrat -32 Oförändrat -37 1.40 3.50
Mellansjön -137 Oförändrat -138 Oförändrat -138 0.50 0.80
Noren -37 Oförändrat -41 Oförändrat -35 2.00 0.60
Norrsjön -131 Oförändrat -131 Oförändrat -131 0.40 0.60
Norsen -78 Oförändrat -79 Oförändrat -80 1.40 4.20
Olsen -106 Oförändrat -108 Oförändrat -108 1.90 2.80
Simmelsjön -91 Oförändrat -91 Oförändrat -91 1.40 3.60
Stenbergstjärn -8 Oförändrat -9 Oförändrat -9 0.20 0.20
Stora Avlången -274 Oförändrat -275 Oförändrat -275 3.10 12.50
Stora Sandsjön i K-ån -7 Oförändrat -8 Oförändrat -8 0.60 0.70
Stora Ursen -42 Oförändrat -41 Oförändrat -41 0.00 0.00
Storsjön -138 Oförändrat -139 Oförändrat -141 1.40 2.90
Tyren -20 Oförändrat -21 Oförändrat -21 12.00 3.00
Vasselsjön -34 Oförändrat -38 Oförändrat -46 0.50 0.33
Vännebosjön -30 Oförändrat -29 Oförändrat -29 0.04 0.10
Väsman -74 Oförändrat -65 Oförändrat -73 45.70 84.50
Ängstjärn -42 Oförändrat -42 Oförändrat -42 0.10 0.25