Kolbäcksån – vattennivåer och kraftproduktion

Stationsnamn Effekt (kW) Elprod. i år (MWh) Vattennivå (cm) förrgår Vattennivå (cm) igår Vattennivå (cm) idag
Hellsjön 0 637 -23 Oförändrat -23 Oförändrat -23
Lernbo 0 12184 -10 Oförändrat -10 Oförändrat -9
Loforsen 0 8537 -19 Oförändrat -13 Oförändrat -11
Ludvika 0 6060 -18 Oförändrat -18 Oförändrat -18
Nyhammar 0 1141 -16 Oförändrat -19 Oförändrat -19
Sunnansjö 0 328 -13 Oförändrat -17 Oförändrat -19
Vännebo 315 2098 -45 Oförändrat -45 Oförändrat -45
Damm Vattennivå (cm) förrgår Vattennivå (cm) igår Vattennivå (cm) idag Vattenyta (km2>) Vattenvolym (Mm3)
Boten -13 Oförändrat -17 Oförändrat -19 1.00 0.30
Frötjärn -67 Oförändrat -66 Oförändrat -63 0.90 2.30
Gänsen -54 Oförändrat -54 Oförändrat -53 2.20 3.10
Haggen -34 Oförändrat -34 Oförändrat -35 7.10 7.60
Havstjärn -12 Oförändrat -12 Oförändrat -12 0.30 0.45
Hillen -10 Oförändrat -10 Oförändrat -9 6.50 10.90
Hyttsjön -41 Oförändrat -41 Oförändrat -39 0.50 0.50
Lilla Ursen -26 Oförändrat -26 Oförändrat -25 1.80 1.90
Låsen -59 Oförändrat -59 Oförändrat -58 1.80 4.00
Lövsjön -77 Oförändrat -78 Oförändrat -77 3.70 13.00
Malingen -50 Oförändrat -50 Oförändrat -48 1.40 3.50
Mellansjön -36 Oförändrat -35 Oförändrat -34 0.50 0.80
Noren -19 Oförändrat -13 Oförändrat -11 2.00 0.60
Norrsjön -58 Oförändrat -58 Oförändrat -57 0.40 0.60
Norsen -56 Oförändrat -56 Oförändrat -56 1.40 4.20
Olsen -22 Oförändrat -22 Oförändrat -21 1.90 2.80
Simmelsjön -23 Oförändrat -23 Oförändrat -23 1.40 3.60
Stenbergstjärn -31 Oförändrat -37 Oförändrat -38 0.20 0.20
Stora Avlången -125 Oförändrat -125 Oförändrat -124 3.10 12.50
Stora Sandsjön i K-ån -50 Oförändrat -50 Oförändrat -49 0.60 0.70
Stora Ursen -37 Oförändrat -36 Oförändrat -36 0.00 0.00
Storsjön -38 Oförändrat -38 Oförändrat -37 1.40 2.90
Tyren -12 Oförändrat -12 Oförändrat -12 12.00 3.00
Vasselsjön -23 Oförändrat -23 Oförändrat -23 0.50 0.33
Vännebosjön -31 Oförändrat -32 Oförändrat -31 0.04 0.10
Väsman -18 Oförändrat -18 Oförändrat -18 45.70 84.50
Ängstjärn -46 Oförändrat -46 Oförändrat -46 0.10 0.25