Om VB Kraft

VB Kraft finns med sina 11 kraftstationer och 42 dammar i källflödena till Kolbäcksån och Arbogaån.

Kolbäcksån är 180 km lång och rinner från Dalarna genom Västmanland till sjö Galten. Ån rinner bland annat genom sjöarna Väsman, Barken och Åmänningen. Avrinningsområdet är 3 100 kvadratkilometer och medelvattenföringen 27 kubikmeter per sekund.

Arbogaån flyter från sjön Väringen vid Frövi i väster, genom Arboga där den även flyter samman med Hjälmare kanal. Utloppet är i Mälaren vid Kungsör. Arbogaån är en av de så kallade bergslagsåarna och Mälarens största tillflöde. Längd 45 kilometer, inklusive källflöden 160 kilometer. Flodområde 3 800 kvadratmeter.