Affärsidé och Vision

Affärsidé

Med vår samlade kompetens driva och utveckla lönsam vattenkraftsproduktion, uthållig, säker, miljöriktig och lokalt accepterad.

Vision

Den mest värdeskapande vattenkraftsproducenten i regionen.