Sjöar och dammar

Damm Vattennivå (cm) förrgår Vattennivå (cm) igår Vattennivå (cm) idag Vattenyta (km2>) Vattenvolym (Mm3)
Glatjärn -3 Oförändrat -2 Oförändrat -11 0.10 0.30
Kölsjön -33 Oförändrat -33 Oförändrat -32 1.30 3.80
Norra Hörken -31 Oförändrat -32 Oförändrat -31 12.50 27.00
Stora Sandsjön i A-ån -41 Oförändrat -41 Oförändrat -40 0.80 2.20
Sörsjön 10 Oförändrat 5 Oförändrat 2 5.20 1.50
Åtjärn -9 Oförändrat -9 Oförändrat -9 0.20 0.40
Boten -13 Oförändrat -17 Oförändrat -19 1.00 0.30
Frötjärn -67 Oförändrat -66 Oförändrat -63 0.90 2.30
Gänsen -54 Oförändrat -54 Oförändrat -53 2.20 3.10
Haggen -34 Oförändrat -34 Oförändrat -35 7.10 7.60
Havstjärn -12 Oförändrat -12 Oförändrat -12 0.30 0.45
Hillen -10 Oförändrat -10 Oförändrat -10 6.50 10.90
Hyttsjön -41 Oförändrat -41 Oförändrat -39 0.50 0.50
Lilla Ursen -26 Oförändrat -26 Oförändrat -25 1.80 1.90
Låsen -59 Oförändrat -59 Oförändrat -58 1.80 4.00
Lövsjön -77 Oförändrat -78 Oförändrat -77 3.70 13.00
Malingen -50 Oförändrat -50 Oförändrat -48 1.40 3.50
Mellansjön -36 Oförändrat -35 Oförändrat -34 0.50 0.80
Noren -19 Oförändrat -13 Oförändrat -11 2.00 0.60
Norrsjön -58 Oförändrat -58 Oförändrat -57 0.40 0.60
Norsen -56 Oförändrat -56 Oförändrat -56 1.40 4.20
Olsen -22 Oförändrat -22 Oförändrat -21 1.90 2.80
Simmelsjön -23 Oförändrat -23 Oförändrat -23 1.40 3.60
Stenbergstjärn -31 Oförändrat -37 Oförändrat -38 0.20 0.20
Stora Avlången -125 Oförändrat -125 Oförändrat -124 3.10 12.50
Stora Sandsjön i K-ån -50 Oförändrat -50 Oförändrat -49 0.60 0.70
Stora Ursen -37 Oförändrat -36 Oförändrat -36 0.00 0.00
Storsjön -38 Oförändrat -38 Oförändrat -37 1.40 2.90
Tyren -12 Oförändrat -12 Oförändrat -12 12.00 3.00
Vasselsjön -23 Oförändrat -23 Oförändrat -23 0.50 0.33
Vännebosjön -31 Oförändrat -32 Oförändrat -31 0.04 0.10
Väsman -18 Oförändrat -18 Oförändrat -18 45.70 84.50
Ängstjärn -46 Oförändrat -46 Oförändrat -46 0.10 0.25