Kraftstationer

Stationsnamn Effekt (kW) Elprod. i år (MWh) Vattennivå (cm) förrgår Vattennivå (cm) igår Vattennivå (cm) idag
Brattfors 316 750 -15 Oförändrat -15 Oförändrat -15
Flögfors 1177 3825 -7 Oförändrat 9 Oförändrat 0
Kungsfors 190 457 -6 Oförändrat -8 Oförändrat -9
Löa 0 1273 -28 Oförändrat -28 Oförändrat -17
Hellsjön 0 1441 -24 Oförändrat -13 Oförändrat -12
Lernbo 6513 22273 -8 Oförändrat -10 Oförändrat -11
Loforsen 0 10113 -21 Oförändrat -12 Oförändrat -13
Ludvika 3522 7459 -16 Oförändrat -16 Oförändrat -18
Nyhammar 550 1194 -27 Oförändrat -26 Oförändrat -26
Sunnansjö 104 282 -4 Oförändrat -19 Oförändrat -13
Vännebo 700 2284 -50 Oförändrat -50 Oförändrat -51