Kraftstationer

Stationsnamn Effekt (kW) Elprod. i år (MWh) Vattennivå (cm) förrgår Vattennivå (cm) igår Vattennivå (cm) idag
Brattfors 0 1027 -48 Oförändrat -224 Oförändrat -224
Flögfors 0 3556 25 Oförändrat 18 Oförändrat 18
Kungsfors 145 585 -5 Oförändrat 15 Oförändrat 14
Löa 0 1463 -9 Oförändrat -2 Oförändrat -2
Hellsjön 0 869 -30 Oförändrat -30 Oförändrat -30
Lernbo 2687 20891 -45 Oförändrat 0 Oförändrat 0
Loforsen 0 9769 0 Oförändrat -1 Oförändrat 0
Ludvika 519 7032 -200 Oförändrat -14 Oförändrat -18
Nyhammar 650 1569 -20 Oförändrat 9 Oförändrat -19
Sunnansjö 0 395 -30 Oförändrat -29 Oförändrat -28
Vännebo 515 3447 -46 Oförändrat -43 Oförändrat -46