Kraftstationer

Stationsnamn Effekt (kW) Elprod. i år (MWh) Vattennivå (cm) förrgår Vattennivå (cm) igår Vattennivå (cm) idag
Brattfors 86 545 -30 Oförändrat -22 Oförändrat -22
Flögfors 0 2783 8 Oförändrat 9 Oförändrat 9
Kungsfors 0 186 -32 Oförändrat -22 Oförändrat -27
Löa 0 1127 -1 Oförändrat -10 Oförändrat -11
Hellsjön 0 375 -20 Oförändrat -20 Oförändrat -20
Lernbo 5495 12294 -15 Oförändrat -17 Oförändrat -17
Loforsen 5595 6148 -12 Oförändrat -14 Oförändrat -15
Ludvika 2984 4520 -23 Oförändrat -23 Oförändrat -23
Nyhammar 519 945 -16 Oförändrat -16 Oförändrat -16
Sunnansjö 0 322 -26 Oförändrat -25 Oförändrat -27
Vännebo 545 2735 -46 Oförändrat -46 Oförändrat -46