Arbogaån

Stora Sandsjön
Åtjärn Den aktuela vattnivån i Åtjärn är 34cm under dämningsgräns.">
Norra Hörken Den aktuela vattnivån i Norra Hörken är 28cm under dämningsgräns.
Kölsjön Den aktuela vattnivån i Kölsjön är 53cm under dämningsgräns.
Brattfor Den producerade effekten i Brattfors är 306kW
Vattennivån vid stationen är 15cm under dämningsgräns.
Energin från årets början är 1663MWhs
Glatjärn Den aktuela vattnivån i Glatjärn är 29cm under dämningsgräns.
Kungsfors Den producerade effekten i Kungsfors är 182kW
Vattennivån vid stationen är 6cm under dämningsgräns.
Energin från årets början är 820MWh
Löa
Sörsjön Den aktuela vattnivån i Sörsjön är 12cm över dämningsgräns.
Flögfors Den producerade effekten i Flögfors är 575kW
Vattennivån vid stationen är 15cm över dämningsgräns.
Energin från årets början är 9161MWh
info