Arbogaån

Stora Sandsjön
Åtjärn Den aktuela vattnivån i Åtjärn är 13cm under dämningsgräns.">
Norra Hörken Den aktuela vattnivån i Norra Hörken är 31cm under dämningsgräns.
Kölsjön Den aktuela vattnivån i Kölsjön är 36cm under dämningsgräns.
Brattfor Den producerade effekten i Brattfors är 116kW
Vattennivån vid stationen är 8cm under dämningsgräns.
Energin från årets början är 1058MWhs
Glatjärn Den aktuela vattnivån i Glatjärn är 13cm under dämningsgräns.
Kungsfors Den producerade effekten i Kungsfors är 0kW
Vattennivån vid stationen är 11cm under dämningsgräns.
Energin från årets början är 689MWh
Löa
Sörsjön Den aktuela vattnivån i Sörsjön är 26cm över dämningsgräns.
Flögfors Den producerade effekten i Flögfors är 0kW
Vattennivån vid stationen är 21cm över dämningsgräns.
Energin från årets början är 3927MWh
info