Arbogaån

Stora Sandsjön
Åtjärn Den aktuela vattnivån i Åtjärn är 5cm under dämningsgräns.">
Norra Hörken Den aktuela vattnivån i Norra Hörken är 22cm under dämningsgräns.
Kölsjön Den aktuela vattnivån i Kölsjön är 1cm över dämningsgräns.
Brattfor Den producerade effekten i Brattfors är 0kW
Vattennivån vid stationen är 224cm under dämningsgräns.
Energin från årets början är 1027MWhs
Glatjärn Den aktuela vattnivån i Glatjärn är 2cm under dämningsgräns.
Kungsfors Den producerade effekten i Kungsfors är 138kW
Vattennivån vid stationen är 12cm över dämningsgräns.
Energin från årets början är 585MWh
Löa
Sörsjön Den aktuela vattnivån i Sörsjön är 31cm över dämningsgräns.
Flögfors Den producerade effekten i Flögfors är 0kW
Vattennivån vid stationen är 18cm över dämningsgräns.
Energin från årets början är 3556MWh
info