Arbogaån

Stora Sandsjön
Åtjärn Den aktuela vattnivån i Åtjärn är 14cm under dämningsgräns.">
Norra Hörken Den aktuela vattnivån i Norra Hörken är 34cm under dämningsgräns.
Kölsjön Den aktuela vattnivån i Kölsjön är 51cm under dämningsgräns.
Brattfor Den producerade effekten i Brattfors är 86kW
Vattennivån vid stationen är 22cm under dämningsgräns.
Energin från årets början är 545MWhs
Glatjärn Den aktuela vattnivån i Glatjärn är 11cm under dämningsgräns.
Kungsfors Den producerade effekten i Kungsfors är 0kW
Vattennivån vid stationen är 26cm under dämningsgräns.
Energin från årets början är 186MWh
Löa
Sörsjön Den aktuela vattnivån i Sörsjön är 12cm över dämningsgräns.
Flögfors Den producerade effekten i Flögfors är 0kW
Vattennivån vid stationen är 9cm över dämningsgräns.
Energin från årets början är 2783MWh
info