Arbogaån

Stora Sandsjön
Åtjärn Den aktuela vattnivån i Åtjärn är 12cm under dämningsgräns.">
Norra Hörken Den aktuela vattnivån i Norra Hörken är 43cm under dämningsgräns.
Kölsjön Den aktuela vattnivån i Kölsjön är 39cm under dämningsgräns.
Brattfor Den producerade effekten i Brattfors är 302kW
Vattennivån vid stationen är 18cm under dämningsgräns.
Energin från årets början är 735MWhs
Glatjärn Den aktuela vattnivån i Glatjärn är 7cm under dämningsgräns.
Kungsfors Den producerade effekten i Kungsfors är 132kW
Vattennivån vid stationen är 3cm under dämningsgräns.
Energin från årets början är 237MWh
Löa
Sörsjön Den aktuela vattnivån i Sörsjön är 1cm över dämningsgräns.
Flögfors Den producerade effekten i Flögfors är 0kW
Vattennivån vid stationen är 6cm över dämningsgräns.
Energin från årets början är 4080MWh
info