Arbogaån

Stora Sandsjön
Åtjärn Den aktuela vattnivån i Åtjärn är 11cm under dämningsgräns.">
Norra Hörken Den aktuela vattnivån i Norra Hörken är 30cm under dämningsgräns.
Kölsjön Den aktuela vattnivån i Kölsjön är 26cm under dämningsgräns.
Brattfor Den producerade effekten i Brattfors är 177kW
Vattennivån vid stationen är 4cm under dämningsgräns.
Energin från årets början är 1384MWhs
Glatjärn Den aktuela vattnivån i Glatjärn är 9cm under dämningsgräns.
Kungsfors Den producerade effekten i Kungsfors är 117kW
Vattennivån vid stationen är 7cm under dämningsgräns.
Energin från årets början är 792MWh
Löa
Sörsjön Den aktuela vattnivån i Sörsjön är 23cm över dämningsgräns.
Flögfors Den producerade effekten i Flögfors är 793kW
Vattennivån vid stationen är 19cm över dämningsgräns.
Energin från årets början är 4461MWh
info