Arbogaån

Stora Sandsjön
Åtjärn Den aktuela vattnivån i Åtjärn är 5cm under dämningsgräns.">
Norra Hörken Den aktuela vattnivån i Norra Hörken är 36cm under dämningsgräns.
Kölsjön Den aktuela vattnivån i Kölsjön är 65cm under dämningsgräns.
Brattfor Den producerade effekten i Brattfors är 314kW
Vattennivån vid stationen är 15cm under dämningsgräns.
Energin från årets början är 750MWhs
Glatjärn Den aktuela vattnivån i Glatjärn är 17cm under dämningsgräns.
Kungsfors Den producerade effekten i Kungsfors är 191kW
Vattennivån vid stationen är 9cm under dämningsgräns.
Energin från årets början är 457MWh
Löa
Sörsjön Den aktuela vattnivån i Sörsjön är 34cm över dämningsgräns.
Flögfors Den producerade effekten i Flögfors är 1178kW
Vattennivån vid stationen är cm under dämningsgräns.
Energin från årets början är 3825MWh
info