Arbogaån

Stora Sandsjön
Åtjärn Den aktuela vattnivån i Åtjärn är 15cm under dämningsgräns.">
Norra Hörken Den aktuela vattnivån i Norra Hörken är 13cm under dämningsgräns.
Kölsjön Den aktuela vattnivån i Kölsjön är 32cm under dämningsgräns.
Brattfor Den producerade effekten i Brattfors är 309kW
Vattennivån vid stationen är 15cm under dämningsgräns.
Energin från årets början är 221MWhs
Glatjärn Den aktuela vattnivån i Glatjärn är 11cm under dämningsgräns.
Kungsfors Den producerade effekten i Kungsfors är 160kW
Vattennivån vid stationen är 18cm under dämningsgräns.
Energin från årets början är 115MWh
Löa
Sörsjön Den aktuela vattnivån i Sörsjön är 21cm över dämningsgräns.
Flögfors Den producerade effekten i Flögfors är 1091kW
Vattennivån vid stationen är 11cm under dämningsgräns.
Energin från årets början är 1212MWh
info