Arbogaån

Stora Sandsjön
Åtjärn Den aktuela vattnivån i Åtjärn är 23cm under dämningsgräns.">
Norra Hörken Den aktuela vattnivån i Norra Hörken är 27cm under dämningsgräns.
Kölsjön Den aktuela vattnivån i Kölsjön är 50cm under dämningsgräns.
Brattfor Den producerade effekten i Brattfors är 0kW
Vattennivån vid stationen är 40cm under dämningsgräns.
Energin från årets början är 975MWhs
Glatjärn Den aktuela vattnivån i Glatjärn är 11cm under dämningsgräns.
Kungsfors Den producerade effekten i Kungsfors är 0kW
Vattennivån vid stationen är 43cm under dämningsgräns.
Energin från årets början är 477MWh
Löa
Sörsjön Den aktuela vattnivån i Sörsjön är 15cm över dämningsgräns.
Flögfors Den producerade effekten i Flögfors är 0kW
Vattennivån vid stationen är 17cm över dämningsgräns.
Energin från årets början är 4991MWh
info