Historik och Bakgrund

Historik och Bakgrund

VB Krafts kraftstationer ligger utmed Kolbäcksån och Arbogaån. De elva kraftstationerna byggdes ursprungligen för att underlätta gruvbrytningen men kom även andra företag och industrier till del, exempelvis Trafikaktiebolaget Grängesberg Oxelösund, Ställbergs Grufve Aktiebolag, Aktiebolaget Ludwika Bruksegare och Stripa Grufve Aktiebolag.


Dagens VB Kraft  inledde sin verksamhet år 1893 i och med att Hellsjöns Kraftstation och kraftlinjen till gruvbrytningen i Grängesberg togs i drift.

Kraftstation och kraftledning baserades på Jonas Wenströms patent trefas växelström. Den nya tekniken visade sig fungera utmärkt och innan seklet var till ända hade ett femtiotal system byggts i Sverige enligt denna princip.

Varje kraftstation drev ursprungligen sitt eget elnät och det var först i slutet av 1920-talet som dessa nät anslöts till det framväxande riksnätet.

1907 Vesterdalelfvens Kraft AB bildas med Grängesbergsbolaget och Stora   Kopparbergs Bergslag som ägare till lika delar.

1912 en ny åtta tons transformator installeras i Hällsjön.

1952 nya utomhusställverket i Lernbo och Mockfjärd, samt en nybyggd fördelningscentral i Grängesberg tas i drift.

1953 Lindbyns kraftstation på 13 000 kilowatt tas i drift.

1970 Gruvbolagets verksamhet ombildas till Gränges Kraft, och förvärv sker av ett antal kraftstationer i Ludvika med omnejd.

1982 Verksamheten övertas av Vattenfall.

1983 Västerbergslagens Energi AB bildas

1990 En ny underjordsstation tas i drift i Loforsen och ersätter därmed den gamla stationen från 1912

2007 VB Energi kommuniceras som ett namn och varumärke för samtliga verksamheter i företaget

2007 Ludvika Kraftstation byggs om och all produktion berättigas elcertifikat fram till år 2022

2009 Lernbo Kraftstation byggs om och all produktion berättigas elcertifikat fram till år 2024

2012 Brattfors och Kungsfors Kraftstationer byggs om och all produktion berättigas elcertifikat fram till år 2027

2017 Från och med 1 november 2017 ägs VB Kraft 100% av Ludvika kommun