Reglering

Regleringsstrategier

VB Krafts strategi är att nyttja vattnet så väl som möjligt med produktion av förnyelsebar el.

Syftet med säsongsregleringen av de 42 dammarna är att:

  • Ha tillräckligt hög vattennivå i magasinen under senhösten för att kunna nyttja detta för kraftproduktion under vintern, då behovet är störst.
  • Ha tillräckligt låg vattennivå i magasinen när vårfloden kommer för att översvämningar ska kunna undvikas.

Under sommaren, när underhåll görs på stationer och dammanläggningar, hålls nivån ofta något lägre än normalt. Anledningen är att kraftiga regn inte ska orsaka översvämningar.

Urtappningen av magasinen under vintern görs efter ett mönster som baseras på naturens beteende under en rullande 30-årsperiod. Det innebär att vårflod och vårregn ibland inte fyller upp sjöarna till sommarnivån.