Sponsring

VB Kraft sponsrar lokala idrotts-och kulturföreningar med ett belopp som fastställs varje år. Beloppet delas ut till föreningar inom Ludvika Kommun. En förening kan få sponsringsstöd maximalt två år i rad. En annan förutsättning är att föreningen har en aktiv ungdomsverksamhet.

Våra partners för år 2023 är:

  • Grängesbergs Skollovsförening
  • Ludvika Segelsällskap
  • LudvikaBygdens Bridgeklubb
  • Ludvika Hockey
  • Gymmix
  • Hagge Golfklubb

Detta innebär att vårt sponsringsutrymme för innevarande år är förbrukat

Ansökningar för 2024 kan skickas till info@vbkraft.se senast 2023-11-15. Beslut kommer under första kvartalet 2024.