Sponsring

VB Kraft sponsrar lokala idrotts-och kulturföreningar med ett belopp som fastställs varje år. Beloppet delas ut till föreningar inom Ludvika Kommun. En förening kan få sponsringstöd maximalt två år i rad. En annan förutsättning är att föreningen har en aktiv ungdomsverksamhet. Vi sponsrar 2-4 föreningar varje år.

För 2019 är allt stöd utbetalt. Ansökningar för 2020 kan skickas till info@vbkraft.se senast 2019-11-15. Beslut kommer under första kvartalet 2020.