Vannebo

Styrelserepresentation inom Västerbergslagens Kraft AB

Organisationsnummer 556194-9784
Styrelsens säte: Ludvika

Styrelseledamöter

Ordinarie:
Ove Boman, Ordförande
Leif Pettersson, Vice ordförande
Roland Johansson
Hans Gleimar
Jesper Gustafsson