Vannebo

Styrelserepresentation inom Västerbergslagens Kraft AB

Organisationsnummer 556194-9784
Styrelsens säte: Ludvika

Styrelseledamöter

Ordinarie:
Leif Pettersson, Ordförande
Ove Boman
Lotta Wedman
Conny Bringås
Roland Johansson